Mijn online vindbaarheid is verbeterd door twostep.nl

twostep.nl

Mijn online vindbaarheid is verbeterd door twostep.nl. Daar ben ik heel erg blij mee, want ik merk gelijk dat ik meer klanten heb per maand. Eerst lag het gemiddelde rond de vijftien klanten en nu ligt dat gemiddelde al twee maanden rond de vijfentwintig. Dat is natuurlijk fantastisch voor mijn bedrijf. Eerst dacht ik altijd dat het hebben van een website genoeg was, maar dat bleek niet zo te zijn. Het is juist heel erg belangrijk dat jij ook echt actief bent op het internet en zorgt dat jouw online vindbaarheid verbeterd, zodat jij hoger in de zoekmachines komt te staan. Het is fijn dat ik hier een bedrijf voor kan inhuren. Zij zijn daar echt gespecialiseerd in, dus dan heeft het nog meer effect. Nu ik maandelijks ook meer klanten heb, zou ik er ook helemaal geen tijd meer voor hebben.

twostep.nl

Zeer positief

Het was erg fijn dat het bedrijf twostep.nl nabij Tilburg een kantoor heeft. Doordat ik daar vlakbij in de buurt woon, kan ik makkelijk langs komen voor een afspraak. Tijdens deze afspraken bespreken wij de resultaten van de afgelopen maand. Zij leggen uit wat zij precies doen en wat het effect daar van is. Tijdens elk gesprek blijkt gelukkig dat hun aanpak zeer positief uitpakt. Eerst durfde ik geen nieuwe dingen uit te proberen zoals online adverteren. Dat kwam vooral omdat ik er erg weinig van af wist. Een medewerker heeft mij uitgelegd hoe zij een online advertentie plaatsten en wat het kan opleveren, daardoor durf ik nu wel nieuwe dingen uit te proberen.