Hoe zit het met de aansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval?

Uit het niets kan het gebeuren dat je betrokken raakt bij een bedrijfsongeval. Dit is voor beide partijen niet leuk, zowel voor de werknemer als de werkgever. Maar hoe zit het met de aansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval? Wie moet er voor de kosten opdraaien?

Een bedrijfsongeval is een ongeval dat ontstaat op de werkvloer. Dit houdt in, alle ongelukken die kunnen ontstaan op kantoor, in een fabriek, winkelpand of magazijn, maar ook tijdens het reizen onder werktijd en bedrijfsuitjes kunnen hieronder vallen. Met een bedrijfsongeval kan je een zware verwonding oplopen, die wellicht langdurig is of een ziekenhuisopname vereist. Als dit niet al vervelend genoeg is, komen hier ook nog veel kosten bij kijken, omdat de werknemer zijn werk niet meer kan uitvoeren en er veel onderzoeken gedaan kunnen worden. Wie is er aansprakelijk voor de kosten die bij een bedrijfsongeval komen kijken?

Hangt af van bewijs

De werkgever is aansprakelijk als er niet aan de veiligheidsprotocollen voldaan is. Elk bedrijf heeft zich te houden aan de zorgplicht die het heeft naar iedereen die in het pand aanwezig is. Wordt deze zorgplicht niet voldaan en komt het bedrijfsongeval door deze nalatigheid? Dan is de werkgever aansprakelijk voor het bedrijfsongeval. Daartegenover is de werknemer zelf aansprakelijk als het bedrijfsongeval veroorzaakt is doordat de werknemer de veiligheidsregels niet na is gekomen of wanneer er met opzet niet naar is geluisterd.

Of de werknemer of de werkgever aansprakelijk is voor het bedrijfsongeval, hangt af van de oorzaak en de situatie. Het is daarom belangrijk dat wanneer er een bedrijfsongeval heeft plaatsgevonden, er voldoende bewijsmateriaal verzameld wordt om te zien wat nu de reden is waarom het ongeval heeft plaatsgevonden. Dit bewijs kan verzameld worden door direct een rapport op te stellen wat er is gebeurd en door een melding te maken bij de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Indien nodig kan een rechter dan uitspraak doen over wie er aansprakelijk is.