Veiligheidstrainingen voor gemoedsrust op de werkplek

Veiligheids-trainingen zijn er om op je werkplek te zorgen dat er tijdens ongelukken of brand getraind personeel aanwezig is om met de situatie om te gaan. De meest gangbare cursussen zijn Eerste Hulp Bij Ongelukken (EHBO) en Bedrijfshulpverlening (BHV). Door genoeg personeel te trainen weet je zeker dat als er iets gebeurd, er mensen zijn die weten wat te doen. In hoeverre je hier aan verplicht bent wordt besloten tijdens de risico inventarisatie en evaluatie. Ook als je niet verplicht bent om dit te doen, kunnen er voordelen verbonden zijn aan het trainen van personeel.

 

EHBO cursus

De EHBO cursus is er om kleine ongelukken te behandelen en indien nodig onwel personeel op te vangen tot de komst van de ambulance. Onderwerpen die behandeld worden tijdens deze veiligheids-training zijn verbanden aanleggen, omgaan met brandwonden, stabiele zijligging en flauwtes. Maar ook reanimatie en het gebruiken van de defibrillator worden behandeld. Om het diploma actief te houden, moet de cursus elke twee jaar worden herhaald.

 

BHV cursus

Deze cursus behandelt situaties waarbij het gebouw moet worden ontruimd, zoals brand. Je leert hoe je een situatie kan herkennen, hoe alarm te slaan en hoe iedereen snel en veilig het gebouw uit te loodsen. Ook deze training moet regelmatig herhaald worden om actief te blijven. Maar met deze mensen op de werkvloer kan je er tijdens noodsituaties zeker van zijn dat de evacuatie op een zo goed mogelijke manier gebeurt.

 

Voordelen van veiligheidstrainingen

De voordelen van het aanwezig zijn van getraind personeel op de werkvloer zijn in eerste instantie dat ongelukken kunnen worden opgevangen. Maar het zorgt ook voor gemoedsrust onder het personeel en de leidinggevenden. Bovendien heeft het werknemers een zetje in de rug om iets extra’s te kunnen doen voor de collega’s en kan het motiverend werken. Om deze redenen zijn veiligheids-trainingen altijd een positieve investering.