Mensen en dieren kunnen zieken worden, maar heb je wel eens bij een boom de iepziekte gezien? Bomen kunnen namelijk ook ziek worden en een zieke iep kun je heel goed herkennen. Een grote boom die veel verdorde bladeren heeft, met name aan de toppen van de takken. Soms herstelt de natuur zich, maar zodra er sprake is van verdroogde takken, is het goed mogelijk dat het einde voor deze iep in zicht is. Andere kenmerken zijn te vinden als stippen op een dwarsdoorsnede van een tak. De bast vertoont donkere structuren, die het meest weg hebben van een bruine kleur.

Arme iep

Het einde van de boom is hiermee geconstateerd, er is duidelijke sprake van de iepziekte. Dit gebeurt door een infectie wat een klein kevertje met zich meedraagt. De schimmel wordt door het kevertje overgedragen, bijvoorbeeld door het eten van blaadjes. De iep heeft enorme boomwortels, soms wel met een lengte tot vijftien meter. Je kan je voorstellen dat dit de kans dat de boom geïnfecteerd raakt enorm vergroot. Als de iep eenmaal ziek is, kan het proces van aantasting tot afsterven erg snel gaan.

Behandeling bij iepziekte

Bij BTL hebben ze onderzoek gedaan naar de iepziekte en een behandeling gevonden, de injectie met DutchTrig. Het is een preventieve methode die binnen één minuut toegepast kan worden. Het is na jarenlang gebruik een effectieve behandelmethode gebleken, die maar eens per jaar hoeft te worden toegediend. De bomenkenners van BTL zijn hierop toegespitst en weten de juiste jaarringen van de iep te vinden waar de injectie in moet. Het seizoen waarin de bomen gaan groeien blijft op deze wijze z’n bladeren doen toenemen.