Brandveiligheid in de horeca: wat is hierbij belangrijk?

rookmelders

De gevolgen na een brand kunnen voor jouw onderneming, het pand, de medewerkers, alle betrokkenen en de toekomst enorm zijn. Daarom is het van groot belang hier zorgvuldig mee om te gaan. In dit artikel vertellen wij je waar je op moet letten bij brandveiligheid in de horeca.

Landelijke regels voor brandveiligheid

Wanneer je eigenaar van een gebouw bent of wanneer je een gebouw gebruikt, ben je verantwoordelijk voor de brandveiligheid. Concrete richtlijnen en voorschriften hiertoe zijn geregeld in het Bouwbesluit 2012 en de gemeentelijke bouwverordening. Als het aankomt op brandpreventie, dan gelden de landelijke regels die in het Bouwbesluit 2012 staan.

Aanvullende voorschriften en richtlijnen per gemeente

Naast het Bouwbesluit 2012 zijn er per gemeente aanvullende voorschriften en richtlijnen die zijn opgesteld in de gemeentelijke bouwverordening. Behalve het ‘brandveilig bouwen’, wordt hierin ook het ‘brandveilig gebruik’ geregeld. Het gaat daarbij om zaken als:

  1. De plaatsing van gebouwen ten opzichte van elkaar en de inrichting van een gebouw, waaronder het gebruik van onbrandbare of brandvertragende materialen (zoals een PVC of rubberen vloer) om daarmee de kans op (uitbreiding van) brand en rook te voorkomen dan wel te verkleinen;
  2. Hoeveel personen er, in relatie tot de bouwkundige en niet-bouwkundige eisen, maximaal in (een gedeelte van) een gebouw aanwezig mogen zijn;
  3. De aanwezigheid, inrichting en instandhouding van rookmelders, brandmeld- en ontruimingsinstallaties, waarmee brand op tijd opgemerkt kan worden;
  4. Het vluchten bij brand aan de hand van een vluchtplan en vluchtroutes;
  5. De bereikbaarheid van brandweervoertuigen en andere hulpverleningsdiensten via een brandweeringang, brandweerlift en verbindingsweg;
  6. De beschikbaarheid van bluswater, waarmee het bestrijden van brand met blusmiddelen als brandslanghaspels en brandblussers mogelijk is.

Brandveiligheid in de omgeving

In situaties met een hoog risico heb je een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig. Je kunt hierbij denken aan gebouwen waar veel mensen samenkomen, zoals een horecabedrijf. Via het Omgevingsloket online (een beveiligd e-mailsysteem voor uitwisseling tussen ondernemers en Nederlandse overheidsorganisaties) kun je checken of je die vergunning nodig hebt en vervolgens aanvragen. Een vergunning aanvragen kan ook via de gemeente.

Een gebruiksmelding bij meer dan 50 bezoekers

Een gebruiksmelding bij de gemeente voor brandveilig gebruik ben je verplicht te doen wanneer er meer dan 50 bezoekers in een bouwwerk of gebouw tegelijkertijd aanwezig kunnen zijn. De voorwaarden hiervoor worden door de brandweer op maat gesneden. Na zo’n gebruiksmelding komen zij (of de gemeente) controleren of het gebruik van het bouwwerk of gebouw aan de algemene eisen van het Bouwbesluit 2012, en de eventuele aanvullende eisen voldoet. Deze controle kan vooraf, of nadat het gebouw in gebruik wordt genomen, plaatsvinden.

Er zijn dus een aantal regels waar je je aan moet houden bij het brandveilig maken van jouw horecabedrijf. Wat is er volgens jou nog meer belangrijk voor een brandveilige horeca?