Leer omgaan met het nieuwe hybride werken via hethybridewerken.nl

Als je kijkt naar de werksituatie in 2022, dan zie je dat het aantal thuiswerkers flink is toegenomen. Deze toename was voor 2020 al gaande, maar door de covid-19 pandemie, is het aantal thuiswerkers geëxplodeerd. Thuiswerken werd in deze periode noodzakelijk, omdat men door de vele maatregelen niet meer naar kantoor mocht. Als je al naar kantoor mocht, dan moest je bij ziekte meteen in zelf-quarantaine. Ook als collega’s ziek waren of met corona besmet waren, dan moest je al snel thuiswerken. Voor veel kantoorbanen is thuiswerken echter geen probleem. Bedrijven moesten her en der wat nieuwe middelen implementeren en men moest natuurlijk schakelen van thuiswerken naar op kantoor werken. Beide vormen van werken vragen om een andere mindset en aanpak. De wijze waarop je op een kantoor werkt, kun je niet 1 op 1 vertalen naar thuiswerken. Nu de pandemie grotendeels voorbij is, zijn veel mensen (deels) thuis blijven werken. Dit nieuwe hybride werken waarbij men deels thuis en deels op kantoor werkt, brengt allerlei nieuwe uitdagingen met zich mee. Thuiswerken heeft allerlei voordelen ten opzichte van werken op een kantoor, maar er zijn ook duidelijke nadelen. Als je meer en meer thuis blijft, dan sluipt het gevaar erin dat je de medewerkersbetrokkenheid verliest. Daarom zijn er ook weer allerlei opties om deze medewerkersbetrokkenheid te verbeteren. Ook is het zo dat je thuis vaak meer gedaan kunt krijgen, omdat je bijvoorbeeld geen reistijd hebt en geen collega’s om je heen hebt die je iedere minuut van de dag kunnen afleiden. Maar thuis heb je ook afleidingen en mis je de vaste routines die je hebt als je op een externe locatie werkt. Daarom gaan veel thuiswerkers soms ook toch naar een externe locatie waar ze zich beter kunnen concentreren. hybride werken is immers ook een vorm van werken waarbij privé en werk door elkaar lopen en elkaar wederzijds beïnvloeden. Je kunt zulke overlap bij het hybride werken zelf relatief eenvoudig oplossen door in je woning een strikte scheiding aan te brengen tussen je werkplek en je leef plek. Richt thuis bijvoorbeeld een kantoor in waar je alleen werkt en ga niet aan de keukentafel zitten met je laptop. hybride werken vraagt dan ook om de nodige aanpassingen, zodat je het zo efficiënt mogelijk kunt doen. Je kunt daarom ook terecht op de website van hethybridewerken.nl voor allerlei tips die je helpen om het hybride werken te optimaliseren. 

Doe je voordeel met hybride werken tips 

Sommige tips zijn heel voor de hand liggend, maar je moet er vaak wel even bij stil staan. Het creëren van een afzonderlijke werkplek klinkt heel logisch, maar er zijn genoeg mensen die gewoon in de huiskamer werken. Verder is het ook een combinatie van tips die maakt dat je het meeste uit het hybride werken kunt halen. Een eigen werkplek in combinatie met concentratie verhogende muziek, een concentratiebubbel en vaste gewoontes maken dat je minder snel uitstelgedrag gaat vertonen. 

Surf naar hethybridewerken.nl voor meer informatie 

Mocht je meer willen weten over hybride werken, dan kun je terecht op hethybridewerken.nl. Hier lees je bijvoorbeeld ook meer over: 

  • Medewerkersbetrokkenheid bevorderen
  • Uitstelgedrag bij thuiswerken aanpakken
  • 7 redenen waarom thuiswerken productiever is