Een arbeidscontract opstellen, wat moet je precies weten?

Wanneer je er als bedrijf voor kiest om te gaan werken met werknemers spreekt het voor zich dat er daarvoor enkele voorwaarden op papier moeten worden gezet. Deze voorwaarden bieden in de praktijk de nodige zekerheid voor alle betrokken partijen. Dat geldt dus met andere woorden niet alleen voor jou als onderneming, maar zeker ook voor de werknemer. Voor al deze voorwaarden geldt dat we ze laten verwerken in een zogenaamd arbeidscontract. Het betreft hier een schriftelijke overeenkomst van de afspraken die zijn gemaakt tussen jouw bedrijf en de werknemer in kwestie. Wil jij hier nu graag meer over te weten komen? Dan moet je vooral verder blijven lezen.

Wat is een arbeidscontract nu eigenlijk precies?

Zoals de inleiding van deze pagina eigenlijk reeds duidelijk heeft gemaakt is een arbeidscontract een overeenkomst die wordt afgesloten tussen het bedrijf enerzijds en de werknemer anderzijds. In deze overeenkomst moeten de rechten, maar ook de plichten van beide partijen worden opgenomen. Een verplichting die geldt voor het bedrijf is bijvoorbeeld dat er een bepaald loon moet worden betaald. In ruil daarvoor gaat de werknemer uiteraard de verplichting aan om voor het bedrijf in kwestie te komen werken. Daarnaast spreekt het voor zich dat er ook duidelijkheid moet zijn over het soort werk dat moet worden uitgevoerd evenals de locatie waar dit dient te gebeuren.

Welke zaken moeten er zeker in worden vermeld?

Er kan tegenwoordig worden vastgesteld dat een arbeidscontract een behoorlijk lijvig document is. Dat is het gevolg van het feit dat er toch best een groot aantal verschillende zaken in opgenomen dienen te worden. Enkele zaken die er zeker in vermeld dienen te worden zijn bijvoorbeeld:

  • Een taakomschrijving van de functie van de nieuwe werknemer;
  • De hoofdlocatie waar het bedrijf haar activiteiten uitoefent;
  • Welk bedrag er als loon zal worden uitgekeerd aan de werknemer in kwestie;
  • Hoe de vakantie van de werknemer precies is geregeld;
  • Met welke opzeggingstermijn er rekening dient te worden gehouden;

Natuurlijk is bovenstaande nog zeker niet alles. Wil je echt een goed idee krijgen van de volledige inhoud waar een arbeidsovereenkomst over beschikt? Dan is het altijd de moeite waard om er even een voorbeeld bij te halen. Zo weet je meteen met welke inhoud er rekening dient te worden gehouden.

Een arbeidscontract zelf opstellen of toch maar niet?

Tot slot spreekt het voor zich dat een arbeidscontract in eerste instantie moet worden opgesteld voordat er daadwerkelijk gebruik van kan worden gemaakt. Hoe gaat dat nu precies in zijn werk? In principe zijn er twee zaken die je kan doen, namelijk:

  1. Je kan ervoor kiezen om het contract zelf op te stellen;
  2. Je kan het opstellen ervan uitbesteden aan een jurist of advocaat;

In principe wordt het in de praktijk aangeraden om te kiezen voor deze laatste optie. Dat is het gevolg van het feit dat een arbeidsovereenkomst toch een zeer belangrijk contract is voor alle betrokken partijen. Wanneer je deze laat opstellen door een echte expert van Rocket Lawyer kan je er dan ook van op aan dat deze inhoudelijk aan alle vooropgestelde verwachtingen zal weten te voldoen. In ieder geval mag het duidelijk zijn, zomaar een voorbeeldexemplaar van het internet plukken is niet interessant.